Từ vựng tiếng Trung thương mại

Đối tượng học tiếng Trung thương mại

Các giám đốc, nhà kinh doanh lớn học tiếng Trung thương mại để có thể giao tiếp trong quá trình làm ăn, hợp tác kí kết của mình. Các nhà buôn, muốn học tiếng Trung thương mại để có thể buôn bán với Trung Quốc. Các nhân viên kinh doanh chuẩn bị mở rộng thị trường sang Trung Quốc, hay chuẩn bị làm ăn với người Trung Quốc. Nhân viên văn phòng làm việc trong các công ty của Trung Quốc cần biết tiếng Trung thương mại để quá trình làm việc được thuận lợi hơn. Dù với bất cứ lí do nào hay bất cứ đối tượng nào thì người học tiếng Trung thương mại vẫn mong muốn mình làm chủ được những thuật ngữ chuyên ngành kinh tế, học và có thể làm chủ cuộc nói chuyện trong quá trình làm ăn buôn bán của mình.

Tìm hiểu thêm: 

Khoá học tiếng Trung giao tiếp

h

Từ vựng tiếng Trung chủ đề thương mại thường dùng

 1. 仲介貿易 /Zhōngjiè màoyì/ thương mại qua trung gian

 2. 邊境貿易 /Biānjìng màoyì/ thương mại biên giới

 3. 海運貿易 /Hǎiyùn màoyì/ thương mại đường biển

 4. 自由港 /Zìyóugǎng/ cảng tự do

 5. 出發港 /Chūfā gǎng/ cảng xuất phát

 6. 進口港 /Jìnkǒu gǎng/ cảng nhập khẩu

 7. 舱单 /Cāng dān/ bảng kê khai hàng hóa

 8. 通商口岸 /Tōngshāng kǒu àn/ cửa khẩu thông thương ,cửa khẩu thương mại

 9. 裝貨口岸 /Zhuāng huò kǒu àn/ cửa khẩu xếp hàng ,cảng xếp hàng

 10. 交貨港 /Jiāo huò gǎng/ cảng giao hàng

 11. 世界市場 /Shìjiè shìchǎng/ thị trường thế giới

 12. 海外市場 /Hǎiwài shìchǎng/ thị trường ngoài nước

 13. 船籍港 /Chuánjí gǎng/ cảng đăng ký / tàu thuyền /

 14. 进口市场 Jìnkǒu shìchǎng/ thị trường nhập khẩu

 15. 出口貨物 /Chūkǒu huòwù/ hàng xuất khẩu

 16. 進口商品 /Jìnkǒu shāngpǐn/ hàg hóa nhập khẩu

 17. 出口商品 /Chūkǒu shāngpǐn/ hàng hóa xuất khẩu

 18. 進口貨物 /Jìnkǒu huòwù/ hàng nhập khẩu

 19. 邊境貿易中心 /Biānjìng màoyì zhōngxīn/ trung tâm mậu dịch biên giới

 20. 商品交易會 /Shāngpǐn jiāoyì huì/ hội chợ giao dịch hàng hóa

 21. 進口稅 /Jìnkǒu shuì/ thuế nhập khẩu

 22. 出口稅 /Chūkǒu shuì/ thuế xuất khẩu

 23. 當地製造的 /Dāngdì zhìzào de/ sản xuất ngay tại chỗ

 24. 货物保管费 /Huòwù bǎoguǎn fèi / phí bảo quản hàng hóa

 25. 特產品 /Tè chǎnpǐn/ đặc sản

 26. 土產品 /Tǔ chǎnpǐn/ thổ sản

 27. 農產品 /Nóngchǎnpǐn/ nông sản

 28. 畜產品 /Xù chǎnpǐn/ hàng súc sản

 29. 出口的製造品 /Chūkǒu de zhìzào pǐn/ hàng sản xuất để xuất khẩu

 30. 工藝美術品 /Gōngyì měishù pǐn/ hàng thủ công mỹ nghệ

 31. 出口市場 /Chūkǒu shìchǎng/ thị trường xuất khẩu

 32. 世界貿易中心 /Shìjiè màoyì zhōngxīn/ trung tâm mậu dịch thế giới

 33. 國際貿易中心 /Guójì màoyì zhōngxīn/ trung tâm mậu dịch quốc tế

 34. 貿易中心 /Màoyì zhōngxīn/ trung tâm thương mại

 35. 外貿中心 /Wàimào zhōngxīn/ trung tâm ngoại thương

 36. 外貿合同 /Wàimào hétóng/ hợp đồng ngoại thương

 37. 货物运费 /Huòwù yùnfèi / phí vận chuyển hàng hóa

 38. 商品檢驗費 /Shāngpǐn jiǎnyàn fèi/ lệ phí kiểm nghiệm hàng hóa

 39. 购货合同 /Sīchóu dìnghuò dān / hợp đồng mua hàng

 40. 40. 外國商品 /Wàiguó shāngpǐn/ hàng ngoại

 41. 重工業品 /Zhònggōngyè pǐn/ hàng công nghiệp nặng

 42. 輕工業品 /Qīnggōngyè pǐn/ hàng công nghiệp nhẹ

 43. 礦產品 /Kuàng chǎnpǐn/ hàng khoáng sản

 44. 過境貨物 /Guòjìng huòwù/ hàng quá cảnh

 45. 進口商品目錄 /Jìnkǒu shāngpǐn mùlù/ danh mục hàng hóa nhập khẩu

 46. 進口方式 /Jìnkǒu fāngshì/ phươg thức nhập khẩu

 47. 進口項目 /Jìnkǒu xiàngmù/ hạng mục nhập khẩu

 48. 免稅進口 /Miǎnshuì jìnkǒu/ nhập khẩu miễn thuế

 49. 間接進口 /Jiànjiē jìnkǒu/ gián tiếp nhập khẩu

 50. 直接進口 /Zhíjiē jìnkǒu/ trực tiếp nhập khẩu

 51. 進口額 /Jìnkǒu é/ mức nhập khẩu

 52. 進口許可證 /Jìnkǒu xǔkě zhèng/ giấy phép nhập khẩu

 53. 出口項目 /Chūkǒu xiàngmù/ hạng mục xuất khẩu

 54. 進口總值 /Jìnkǒu zǒng zhí/ tổng giá trị nhập khẩu

 55. 入超 /Rù chāo/ nhập siêu

 56. 出超 /Chū chāo/ xuất siêu

 57. 57. 報價 /Bàojià/ báo giá

 58. 商品價格 /Shāngpǐn jiàgé/ giá cả hàng hóa

 59. 定價 /Dìngjià/ định giá

 60. 定单 /Dìngdān / đơn đặt hàng

 61. 優惠價格 /Yōuhuì jiàgé/ giá ưu đãi

 62. 數量 /Shùliàng/ số lượng

 63. 商品檢驗 /Shāngpǐn jiǎnyàn/ kiểm nghiệm hàng hóa

 64. 品質 /Zhìliàng/ chất lượng

 65. 支付方式/Zhīfù fāngshì /phương thức chi trả

 66. 现金支付/Xiànjīn zhīfù /chi trả bằng tiền mặt

 67. 信用支付/Xìnyòng zhīfù /chi trả bằng tín dụng

 68. 易货支付/Yì huò zhīfù /chi trả bằng đổi hàng

 69. 支付货币/Zhīfù huòbì /tiền đã chi trả

 70. 最终发票/Zuìzhōng fāpiào /hóa đơn chính thức

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE LINK

Học tiếng trung free tại đây:

youtube

fapge facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *