TIẾNG TRUNG DU HỌC

Lộ trình Khóa học Tiếng Trung Du học HSK4

Đối tương học : Lộ trình tiếng Trung du học thiết kế riêng cho mục tiêu du học và săn học bổng du học Trung Quốc

Khóa học chia làm 5 giai đoạn: Thời gian : 100 tiết/ 2h /tiết

Giai đoạn 1 (sơ cấp 1)

  •  Gồm 22 tiết đầu: học viên sẽ có cái nhìn tổng quan về tiếng Hán, chuẩn phát âm và nắm vững phiên âm và chữ Hán, đồng thời có thể nghe -nói -đọc- viết và thực hành 20 chủ đề giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày. Kết thúc khóa học học viên sẽ tích lũy được 400 từ mới, ngữ pháp( tương ứng với trình độ HSK 1).

  • Học liệu : Quyển 1 và quyển 2 (Msutong sơ cấp 1)

Giai đoạn 2 (sơ cấp 2)

  • Gồm 23 tiết tiếp theo: Mở rộng từ mới và 20 chủ đề giao tiếp cơ bản về đời sống. Kết hợp đẩy mạnh ngữ pháp cơ bản, tăng khả năng nhận mặt chữ Hán. Kết thúc khóa học học viên có thể tích lũy đủ kiến thức để giao tiếp cơ bản với người Trung Quốc, nắm vững 1000 từ vựng ( tương ứng với trình độ HSK 2).

  • Học liệu : Quyển 3 và quyển 4 (Msutong sơ cấp 2)

Giai đoạn 3 (GT Msutong trung cấp 1)

  • Gồm 23 tiết:  tăng cường từ vựng và ngữ pháp, nhận diện chữ Hán cho học viên. Chú trọng vào việc sử dụng từ trong tình huống thực tế và 20 chủ đề giao tiếp về các nhu cầu trong cuộc sống, giúp học viên có nền tảng vững chắc để tự tin giao tiếp và thi đỗ HSK 3.

  • Học liệu : Quyển 1 và quyển 2 (Msutong trung cấp 1)

Giai đoạn 4 (GT Msutong trung cấp 1)

  • Gồm 23 tiết:  tăng cường từ vựng và ngữ pháp, nhận diện chữ Hán cho học viên. Chú trọng vào việc sử dụng từ trong tình huống thực tế và 20 chủ đề giao tiếp về các nhu cầu trong cuộc sống, giúp học viên có nền tảng vững chắc để tự tin giao tiếp, luyện phản xạ nghe- nói và thi đỗ HSK 4.

  • Học liệu : Quyển 3 và quyển 4 (Msutong trung cấp 2)

Giai đoạn 5 ( Luyện chuyên đề HSK)

Gồm 8 buổi luyện thi HSK 4: luyện thi và chữa bài thi giúp học viên làm quen với hình thức và nội dung thi để đạt mục tiêu đầu ra HSK 4

——————————————————————–

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE LINK

Học tiếng trung free tại đây:

youtube

fapge facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *