Phân biệt  又……又  và 一边……一边

Phân biệt  又……又  và 一边……一边

  • Giống nhau:

+ Cả hai cáu trúc này đều có nghĩa là “vừa……vừa…..”

+ Đều được dùng để biểu thị về hai hay nhiều hành động nào đó cùng tồn tại ở một người hay sự vật (hành động song song).

+ Đều có thể kết hợp với động từ.

  • Khác nhau:

又……, 又…..:có thể liên kết với cả động từ và tính từ, đặc điểm, trạng thái, tính chất tồn tại song song hoặc 2 hành động diễn ra cùng lúc.

+  Công thức: 又+Adj, 又+Adj

Ví dụ: 苹果又便宜又好吃。【Píngguǒ yòu piányí yòu hào chī】Táo vừa rẻ vừa ngon.

他又帅又聪明。【Tā yòu shuài yòu cōngmíng.】Anh ấy vừa đẹp trai vừa thông minh.

+  Công thức: 又+V, 又+V

Ví dụ: 他又做饭有听音乐。【Tā yòu zuò fàn yòu tīng yīnyuè.】Anh ấy vừa nấu cơm vừa nghe nhạc.

妈妈又上班工作又做家务。【Māmā yòu shàngbān gōngzuò yòu zuò jiāwù.】Mẹ vừa đi làm vừa làm việc nhà.

一边……,一边…….: Chỉ có thể kết hợp với động từ, 2 hành động diễn ra cùng lúc.

+ Công thức: 一边+ V, 一边+ V

Ví dụ: 我一边做饭一边听音乐。【Wǒ yībiān zuò fàn yībiān tīng yīnyuè.】Tôi vừa nấu cơm vừa nghe nhạc.

他们一边聊天一边下棋。【Tāmen yībiān liáotiān yībiān xià qí.】Bọn họ vừa trò chuyện vừa đánh cờ.

Trên đây là cách phân biệt  又……又  và 一边……一边

Chinese Link hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung.

FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *