Giao tiếp tiếng Trung hàng ngày

Những câu giao tiếp tiếng Trung hàng ngày ( P1)

học tiếng trung

Là những câu đối thoại giao tiếp mà bạn sẽ nghe thấy trong cuộc sống thực nhưng có thể không tìm thấy trong bất kỳ sách giáo khoa nào. Như khẩu ngữ chào hỏi, cách hỏi đường, hỏi tên tuổi… trong tiếng Trung. Mục đích cuối cùng của học tiếng Trung chính là có thể giao tiếp sử dụng ngôn ngữ này một cách lưu loát. Hôm nay trung tâm tiếng Trung Chinese Link sẽ giới thiệu với bạn mẫu câu giao tiếp vừa hay vừa đơn giản lại thông dụng mà bạn cần nắm vững.

Những câu chào hỏi giao tiếp tiếng Trung hàng ngày

Tương tác xã hội – tất cả chúng ta đều cần lời chào để bắt đầu một cuộc trò chuyện đúng không nào? Hãy bắt tay ngay với các cụm từ và lời chào tiếng Trung đơn giản để nói “xin chào”, để có thêm kinh nghiệm cho bước đầu tiên khi trò chuyện trong giao tiếp tiếng trung hàng ngày.

你好吗?

 nǐ hǎo ma?

Anh có khỏe không?

谢谢,我好,你呢?

 xièxie, wǒ hǎo, nǐ ne?

Cảm ơn, tôi khỏe, còn anh?

我也好。

 wǒ yě hǎo

Tôi cũng khỏe.

认识你,我很高兴。

 rènshi nǐ, wǒ hěn gāoxìng.

Quen biết anh tôi rất vui.

你忙吗?

 nǐ máng ma?

Anh có bận không?

不太忙。

 bù tài máng

Không bận lắm.

你买菜吗?

 nǐ mǎi cài ma?

Bạn đi mua thức ăn à?

是,我去买菜。

 shì, wǒ qù mǎi cài.

Vâng, tôi đi mua thức ăn.

好久不见,你最近好吗?

 hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zuìjìn hǎo ma?

Đã lâu không gặp, dạo này anh khỏe không?

你家怎么样?

 nǐ jiā zěnme yàng?

Gia đình anh thế nào?

很好!

 hěn hǎo!

Rất tốt!

我们也感到十分荣幸。

 wǒmen yě gǎndào shífēn róngxìng

Chúng tôi cũng rất hân hạnh.

你身体好吗?

 nǐ shēntǐ hǎo ma?

Sức khỏe của ông có tốt không?

好,谢谢,你呢?

 hǎo, xièxiè, nǐ ne?

Tốt. Xin cảm ơn. Còn ông?

我也很好,谢谢!

 wǒ yě hěn hǎo, xièxie!

Tôi cũng khỏe, cảm ơn.

您工作忙不忙?

 nín gōngzuò máng bù máng?

Ông có bận công việc lắm không?

很忙,我们好久没见面了。

 hěn máng, wǒmen hǎojiǔ méi jiànmiànle

Rất bận, đã lâu chúng ta không gặp nhau.

托尼的副全都过得很好。

 tuōní de fù quándōuguò dé hěn hǎo

Nhờ phước của ông, mọi người đều khỏe cả.

好,再见。

 hǎo, zàijiàn

Được, bye.

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE LINK

Học tiếng trung free tại đây:

youtube

fapge facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *