Chứng chỉ tiếng Trung HSK là gì?

Tìm hiểu về chứng chỉ HSK

Chứng chỉ HSK là gì?

HSK là kỳ thi khảo sát trình độ tiếng Trung. Đây là chứng chỉ bắt buộc để bạn có thể du học và làm việc Trung Quốc. HSK có 9 mức theo cấp độ nâng dần. Điểm số HSK là tiêu chuẩn để đo trình độ tiếng Trung của một người.

 • Tên tiếng Trung: 汉语水平考试

 • Phiên âm: Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì

 • Kỳ thi được quản lý bởi Hanban: cơ quan thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc

Trước tiên, ta cần tìm hiểu các cấp độ của HSK. Ngày trước HSK có 11 cấp độ, sau này xuống 6 cấp độ và giờ là 9 cấp độ. Đây là bằng tiếng Trung vô cùng giá trị. Ta cùng đi tìm hiểu từng cấp độ của kỳ thi HSK.

 • HSK 1 – HSK 3: Cấp thấp nhất, gọi là sơ cấp

 • HSK 4 – HSK 6: Trung cấp

 • HSK 7 – HSK 9: Cao cấp, mức khó nhất.

Ta cùng đi tìm hiểu từng cấp độ của kỳ thi HSK.

So với HSK 6 gần đây nhất thì HSK 9 cấp mới không chỉ tăng về số lượng âm tiết mà còn tăng cả về từ vựng, ngữ pháp. Chi tiết như sau:

HSK 9 cấp

Mức

Cấp

Ngữ âm

Ký tự

Từ vựng

Ngữ pháp

Sơ cấp

1

269

300

500

48

2

468

600

1272

129

3

608

900

2245

210

Trung cấp

4

724

1200

3245

286

5

822

1500

4316

357

6

908

1800

5456

424

Cao cấp

7,8,9

1110

3000

11092

Có những cấp bậc HSK nào?

HSK1

Đây là mức cơ bản nhất. Trong HSK1, bạn sẽ:

Mục tiêu học tập:

 • Giao tiếp cơ bản về các chủ đề quen thuộc (thông tin cá nhân, phương tiện, sở thích, đồ ăn…)

 • Biết cách sử dụng và lồng ghép các từ cơ bản.

Yêu cầu đề ra:

Âm tiết

Ký Tự

Ngữ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết tay

269

300

500

48

100

Kỹ năng đạt được:

Nghe

Nắm chắc những đoạn hội thoại ngắn dưới 90 từ. Gồm các từ đơn – từ ghép và những câu cơ bản.

Cuộc đối thoại có tốc độ thấp nhất là 100 ký tự/phút. Nắm được thông tin cơ bản với sự trợ giúp của đồ vật, hình ảnh…

Nói

Nắm bắt được các cuộc đối thoại đơn giản. Với những từ thường dùng.

Đọc

Đọc hiểu văn bản dưới 100 từ về các chủ đề.

Viết

Thuộc 100 ký tự từ danh sách chữ viết tay theo yêu cầu.

Đăng kí khoá sơ cấp

HSK 2

Ở phần này, bạn sẽ được làm quen với nhiều chủ đề mới mẻ hơn.

Mục tiêu học tập:

 • Tiếp tục xoay quanh các chủ đề quen thuộc (gia đình, kế hoạch học tập, ăn uống – mua sắm…)

Yêu cầu đề ra:

Âm tiết

Ký tự

Ngữ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết

Toàn bộ

468

600

1272

129

200

Mới

199

300

772

81

100

Nghe

Nghe và hiểu đoạn hội thoại hàng ngày dưới 150 từ, dựa trên câu đơn giản và một vài câu ghép. Cuộc hội thoại ~ 140 ký tự/phút.

Nói

Thực hành trao đổi các chủ đề khác nhau.

Đọc

Có thể đọc được những âm tiết, ký tự và tự vựng theo yêu cầu.Nắm được thông tin về các chủ đề dưới 200 ký tự. Hiểu được các  tài liệu giới thiệu, email và các ghi chú thông thường.

Viết

Nắm chắc 200 ký tự từ trong danh sách chữ viết tay theo yêu cầu.

Đăng kí khoá sơ cấp

HSK 3

Mục tiêu học tập:

 • Tiếp tục các chủ đề về cuộc sống hàng ngày, học tập hay công việc.

 • Thêm một số chủ đề mới như: Du lịch, các khóa học, lễ hội, phong tục, giải trí và giáo dục – nghề nghiệp…

Yêu cầu đề ra:

Âm tiết

Ký tự

Ngữ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết tay

Toàn bộ

608

900

2245

210

300

Mới

140

300

973

81

100

Nghe

Nghe và hiểu bài hội thoại hàng ngày dưới 300 từ. Nắm được thông tin chính qua sự trợ giúp từ giọng nói, ngữ điệu…

Nói

Thuộc và sử dụng được các âm tiết cần thiết cho HSK3. Sử dụng từ vựng đã học cùng ngữ pháp để nói về các chủ đề khác nhau.Có thể giao tiếp hoặc thảo luận với nhưng câu nói khá phức tạp.

Đọc

Đọc được các âm tiết, ký tự hay từ vựng theo yêu cầu. Nắm được nội dung văn bản dưới 300 ký tự về chủ đề bắt buộc.

Viết

Nắm chắc 300 ký tự từ trong danh sách chữ viết tay theo yêu cầu.

Đăng kí khoá sơ cấp

HSK 4

Mục tiêu học tập:

 • Ở mức này, bạn phải có kỹ năng nghe – nói – đọc – viết chuẩn và khả năng dịch thuật ở mức cơ bản.

 • Có thể đối thoại hoàn chỉnh về các chủ đề hàng ngày/trong cuộc sống

Yêu cầu đề ra:

Âm tiết

Ký tự

Ngữ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết tay

Toàn bộ

724

1200

3245

286

100

Mới

116

300

1000

76

Nghe

Nắm được các đoạn hội thoại dài hoặc bài phát biểu dưới 400 từ với ngữ điệu tự nhiên.

Nói

Nói trôi chảy các chủ đề khác nhau trong HSK4. Sử dụng được một số câu phức tạp để mô tả lại tình huống hoặc phát biểu/diễn đạt cảm xúc trong đoạn văn.

Đọc

Hiểu văn bản dưới 500 ký tự về chủ đề được đưa ra. Có thể giải thích và lập luận thông tin từ các văn bản tự sự.Cần có kỹ năng đọc tốt – nhanh cùng với khả năng đoán và liên tưởng.

Viết

Thuộc và hiểu 1000 từ vựng

Dịch

Ở mức này, bạn sẽ cần có kỹ năng dịch thuật cơ bản. Có thể dịch toàn bộ nội dung các chủ đề theo yêu cầu trong HSK4.Có thể dịch trôi chạy và giải thích bằng văn bản đơn giản.

Đăng kí khoá trung cấp

HSK 5

Mục tiêu học tập:

 • Thành thạo nghe – nói – đọc – viết ở mức khá. Và nắm chắc các kỹ năng dịch thuật cơ bản.

 • Hoàn thành tốt các cuộc trò chuyện cùng với các tình huống phức tạp liên quan tới đời sống hàng ngày.

Yêu cầu đề ra:

Âm tiết

Ký tự

Ngữ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết tay

Toàn bộ

822

1500

4316

357

250

Mới

98

300

1071

71

Nghe

Sẽ phải phân biệt được thông tin chính xác, cùng một số chi tiết nhỏ khi giao tiếp.

Nói

Nói trôi chảy các chủ đề khác nhau. Sử dụng các đoạn văn bản phức tạp để mô tả lại sự việc hay bày tỏ ý kiến cá nhân và truyền đạt lại một cách phù hợp.

Đọc

Có các kỹ năng đọc tốt như: đọc lướt, liên tưởng, đoán hay tìm kiếm thông tin.

Viết

Nắm chắc 250 ký tự từ thuộc danh sách chữ viết tay theo yêu cầu.

Dịch

Ở phần này thì bạn sẽ phải có kỹ năng dịch thuật cơ bản. Dịch chính xác nội dung tường thuật và sau đó là dịch bằng miệng trôi chảy

Đăng kí khoá cao cấp

HSK 6

Mục tiêu học tập:

 • Kỹ năng nghe – nói – đọc – viết chuẩn là bắt buộc

 • Thảo luận trôi chảy, đa dạng về các chủ đề thông thường hay công việc chuyên môn

Yêu cầu đề ra:

Âm tiết

Ký tự

Ngữ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết tay

Toàn bộ

908

1800

5456

424

400

Mới

85

300

1140

67

Nghe

Nghe hiểu những câu phức tạp, nhưng câu có nội dung ẩn.

Nói

Nói được các đoạn văn có cấu trúc tương đối phức tạp và nói trôi chảy. Sau đó là mô tả chính xác/thảo luận/thương lượng một cách tự nhiên và dễ hiểu.

Đọc

Đọc và hiểu chính xác nội dung được đề cập. Nắm vững các điểm/thông tin chính và suy đoán được thông tin ẩn cũng như bối cảnh liên quan.

Viết

Nắm chắc 400 ký tự từ thuộc danh sách chữ viết tay theo yêu cầu.

Dịch

Ở cấp độ này, bạn cần có kỹ năng dịch thuật tổng quát. Có thể thông dịch bằng miệng lưu loát và tự sửa lỗi (nếu có) một cách nhanh chóng.Có thể dịch chính xác nội dung vừa tường thuật. Cũng như giải thích/tranh luận bằng văn bản thông thường.

Đăng kí khoá cao cấp

HSK 7 – 8 – 9

Mục tiêu học tập:

 • Ở cấp độ này thì ngoài nghe – nói – đọc – viết trôi chảy các chủ đề hàng ngày/công việc thì bạn sẽ cần phải thảo luận các vấn đề về chuyên môn.

 • Có thể tái hiện các chủ đề phức tạp trong đời sống/nghiên cứu – học thuật bằng ngôn ngữ thích hợp.

Yêu cầu đề ra:

Âm tiết

Nhân vật

Ngữ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết tay

Toàn bộ

1110

3000

11092

572

1200

Mới

202

1200

5636

148

500

Cấp độ này thuộc nhóm nhỏ những bạn muốn lấy bằng ĐH bên Trung Quốc. Những người học tiếng chung chuyên nghiệp để có thể dạy học hay nâng cao trình độ tiếng Trung.

Những vấn đề xoay quanh kỳ thi HSK

1. Đối tượng của HSK là ai?

HSK phù hợp với những người yêu thích tiếng Hán. Hay những người cần có chứng chỉ HSK để đi học tập, làm việc tại Trung Quốc.

2. Hiệu lực của HSK như thế nào?

HSK là chứng chỉ có giá trị, hiệu lực trên toàn thế giới. Nếu sử dụng điểm thi của HSK để nộp đầu vào tại các trường ĐH trung quốc thì hiệu lực là 2 năm kể từ ngày cấp.

3. HSK có tác dụng gì?

 • HSK là chứng chỉ bắt buộc để người ngoại quốc có thể học tập, làm việc (chính thức) tại Trung Quốc.

 • HSK cũng giúp người thi hiểu rõ được năng lực của bản thân.

4. Thời gian thi và địa điểm thi HSK

Tại Việt Nam thì có 2 địa điểm thi là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thời gian thi tùy thuộc vào thông báo của địa điểm thi. Hiện nay có nhiều đợt thi HSK, chỉ vài tháng là có.

5. Cách đăng ký thi HSK

 • Có 3 cách để đăng ký là: báo danh trực tiếp tại địa điểm thi, báo danh qua mạng hoặc thông qua hòm thư trực tuyến.

 • Nếu báo danh qua mạng thì bạn cần truy cập website các trường có tổ chức thi. Ví dụ: Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm HCM, Đại học ngoại ngữ… để ứng thí.

6. Chuẩn bị gì trước khi thi

 • Cần mang theo thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân (CMTND, hộ chiếu…).

 • Thí sinh nên đúng giờ. Nếu muộn 5 phút thì có thể được vào luôn. Còn 5 đến 35 phút thì đợi đến phần thi sau mới được vào (không được tính bù giờ). Còn muộn quá 35 phút thì bị loại khỏi lần thi đó.

7. Giấy chứng nhận HSK

Nếu bạn đủ điểm tối thiểu của kỳ thi HSK đó. Thì sau 2 tháng, bạn mang theo thẻ dự thi tới nơi ghi danh để nhận giấy chứng nhận HSK.

8. Tài liệu luyện thi HSK

Bạn ấn vào từng HSK để xem tài liệu nhé:

Bạn nào có tài liệu HSK hay thì bình luận bên dưới nhé. Để mình up lên cho các bạn cùng học.

Khóa học HSK giá rẻ

Khoá học ôn thi HSK mà Tiếng Trung Chinese Link giới thiệu cho bạn sẽ giúp bạn thi chứng chỉ HSK đạt hiệu quả cao . Hãy nhanh tay đăng kí khoá học để nhận giá ưu đãi nhé!

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE LINK

Học tiếng trung free tại đây:

youtube

fapge facebook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *