Luyện thi HSK và cách tính điểm HSK6

Hướng dẫn cách tự tính điểm thi HSK 6 

Điểm thi tối đa môn nghe hiểu là 100 điểm , điểm mỗi câu Nghe hiểu là 100/50 = 2điểm

Điểm thi tối đa môn Đọc hiểu là 100 điểm , điểm mỗi câu Đọc hiểu là 100/50=2điểm

Điểm tối đa môn Viết là 100 điểm , trong phần viết HSK 6 có một câu hỏi nên điểm sẽ là 100/1 = 100 điểm

Tổng điểm tối đa của 3 môn Nghe hiểu , Đọc hiểu và Viết là 300 điểm .

Thi HSK phần nghe hiểu

Phần 1: Gồm 15 câu. Mỗi câu được phép nghe 1 lần. Và mỗi câu sẽ phát 1 đoạn hội thoại, trên giấy thi sẽ đưa ra 4 đáp án,thí sinh cần căn cứ vào nội dung nghe được để chọn ra đáp án có nội dung giống với nội dung đã nghe.

Phần 2 : Gồm 15 câu. Mỗi câu cũng chỉ được phép nghe 1 lần. Trong phần này sẽ phát liên tục 3 đoạn phỏng vấn và mỗi đoạn phỏng vấn sẽ kèm theo 5 câu hỏi,trên giấy thi sẽ đưa ra 4 đáp án, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được để chọn ra đáp án chính xác nhất.

Phần 3 : Gồm 20 câu. Mỗi câu sẽ được phép nghe 1 lần. Trong phần này cũng sẽ phát liên tục vài đoạn hội thoại, mỗi đoạn hội thoại cũng sẽ đưa ra một số câu hỏi, trên giấy thi sẽ đưa ra 4 đáp án, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được để chọn ra đáp án chính xác nhất.

Thi HSK phần đọc hiểu

Phần 1: Gồm 10 câu. Mỗi câu sẽ đưa ra 4 câu tiếng Hán, yêu câu thí sinh tìm ra 1 câu sai trong số 4 câu đưa ra .

Phần 2: Gồm 10 câu. Mỗi câu sẽ có 1 đoạn văn ngắn, trong đó có từ 3-5 chỗ trống, yêu cầu thí sinh căn cứ vào nội dung và kết hợp với ngữ cảnh để tìm ra phương án đúng nhất trong số 4 phương án cho trước.

Phần 3 : Gồm 10 câu. Sẽ đưa ra 2 đoạn văn, mỗi đoạn có 5 chỗ trống, thí sinh cần căn cứ vào ngữ cảnh để chọn ra câu đúng nhất từ 5 câu cho trước.

Phần 4 : Gồm 20 câu, đưa ra một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn sẽ có một số câu hỏi, thí sinh căn cứ vào đoạn văn cho trước để tìm ra đáp án chính xác trong 4 đáp án đưa ra.

Thi HSK phần thi viết

Đầu tiên thí sinh đọc đoạn văn  khoảng 1000 từ  trong khoảng thời gian 10 phút, sau đó viết lại một đoạn văn khoảng 400 từ tóm tắt nội dung của đoạn văn cho trước, thời gian là 35 phút. Tiêu đề có thể thay đổi. Chỉ cần tóm tắt lại nội dung của đoạn văn chứ không cần thêm ý kiến cá nhân.

Chúc các bạn luyện thi HSK 6 với số điểm cao nhất.

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE LINK

Học tiếng trung free tại đây:

youtube

fapge facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *