Cách tính điểm thi HSK 5

Cũng như HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4, để thi được HSK 5, điều kiện đầu tiên là các bạn cần phải học hết quyển 5 trong bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới. Sau đó các bạn cần phải kết hợp đồng thời với việc tự làm thật nhiều các đề luyện thi HSK 5 mình có cung cấp và chia sẻ trên Website Trung tâm tiếng Trung Chinese Link

Trong quá trình tự ôn thi HSK 5, các bạn có thể đăng câu hỏi lên Nhóm TIẾNG TRUNG HSK trên Facebook để được tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Nội dung thi HSK 5

Số lượng câu hỏi HSK 5

Thời gian thi HSK 5

Nghe hiểu

Phần 1

20

45

Khoảng 30 phút

Phần 2

25

Thời gian điền đáp án

khoảng 5 phút

Đọc hiểu

Phần 1

15

45

Khoảng 45 phút

Phần 2

10

Phần 3

20

Viết

Phần 1

8

10

Khoảng 40 phút

Phần 2

2

Tổng cộng

/

100

Khoảng 120 phút

Toàn bộ thời gian làm bài thi HSK 5 là khoảng 125 phút, trong đó có khoảng 5 phút là thời gian để thí sinh điền thông tin cá nhân.

Hướng dẫn cách tự tính điểm thi HSK 5

Điểm thi tối đa môn Nghe hiểu là 100 điểm, điểm mỗi câu Nghe hiểu là 100/45 = 2.2 điểm

Điểm thi tối đa môn Đọc hiểu là 100 điểm, điểm mỗi câu Đọc hiểu là 100/45 = 2.2 điểm

Điểm tối đa môn Viết là 100 điểm, trong đó điểm tối đa Phần 1 môn Viết là 40 điểm, mỗi câu Viết trong Phần 1 là 40/8 = 5 điểm. Và điểm tối đa phần 2 môn Viết là 60 điểm, mỗi câu Viết trong Phần 2 được 60/2 = 30 điểm.

Tổng điểm tối đa của 3 môn Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết là 300 điểm.

Điều kiện để thi đậu HSK 5

Tổng điểm 180 được coi là đạt, trong đó mỗi môn ít nhất phải đạt 60 điểm là đậu, dưới 60 là trượt môn đó.

HSK 5 gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu, viết.

HSK cấp 5 gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 Môn là Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết.

HSK 5 Listening Nghe hiểu

HSK 5 Listening Nghe hiểu Phần 1

Gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

HSK 5 Listening Nghe hiểu Phần 2

Gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

HSK 5 Reading Đọc hiểu

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 1

Gồm 15 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một vài chỗ trống, chỗ trống cần điền một từ hoặc một câu, mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng.

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 2

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn đó.

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 3

Gồm 20 câu hỏi, và đưa ra một số đoạn văn, mỗi đoạn văn có kèm theo mấy câu hỏi, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn.

HSK 5 Writing Viết

HSK 5 Writing Viết Phần 1

Gồm 8 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một câu.

HSK 5 Writing Viết Phần 2

Gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ; câu 2 cung cấp 1 hình ảnh, yêu cầu thí sinh kết hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ.

Ngoài ra, các bạn cần tải về thêm các Đề luyện thi HSK 5 để nâng cao tay nghề và kỹ năng làm bài thi HSK 5 theo link bên dưới.

Chúc các bạn thi HSK 5 với số điểm cao nhất!

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE LINK

Học tiếng trung free tại đây:

youtube

fapge facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *